Απ΄ το 1999 μέχρι και σήμερα, με κατευθυντήριους άξονες την οργάνωση, την μεθοδικότητα και την αποτελεσματικότητα, τα φροντιστήρια ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ παρέχουν στους μαθητές τους άρτια και ολοκληρωμένη φροντιστηριακή υποστήριξη υψηλού επιπέδου.

Κινητήριος Δύναμη των φροντιστηρίων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ είναι, καταξιωμένοι καθηγητές, οι οποίοι χάρη στην επιστημονική τους αρτιότητα , τη μεταδοτικότητα, το χιούμορ, αλλά και την πλούσια εκπαιδευτική τους εμπειρία, συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο των μαθητών και τους προετοιμάζουν για την επίτευξη των στόχων τους.

Κοιτάζοντας κατάματα τις προκλήσεις των καιρών, αναδεικνύουμε στο έπακρο τις ικανότητες των μαθητών μας (και αυριανών επιστημόνων), μεταλαμπαδεύοντάς τους την γνώση, για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.

Διεύθυνση Σπουδών
Γιώργος Δημητριάδης – Αλέξανδρος Βασάρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ