Στο My Epikecedro έχουν πρόσβαση οι μαθητές του φροντιστηρίου μας καθώς ενημερώνεται με υλικό σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Θα βρείτε : ασκήσεις, λύσεις, χρήσιμα θέματα και “sos” σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ